Jesteś prezesem dużej firmy? A może dopiero na początku kariery przedsiębiorcy? Bez względu na to, z pewnością zależy Ci na sukcesie Twojego przedsiębiorstwa. Aby go osiągnąć, należy odpowiednio zarządzać łańcuchem dostaw na wielu płaszczyznach. Wydajny proces przekłada się wprost na sukces Twojej firmy. Co zatem trzeba zrobić? Na co zwrócić uwagę? Z pewnością musisz zadbać o właściwy program finansowania łańcucha dostaw.

Czym jest łańcuch dostaw?

Na wstępie warto zdefiniować, czym właściwie jest łańcuch dostaw. To projektowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływów produktów w całym procesie, utożsamiane z "jednym" przedsiębiorstwem. Alokacja działań oraz kosztów następuje tam, gdzie jest to zasadne z punktu widzenia optymalizacji całego łańcucha dostaw. Działania takie mają doprowadzić do wzrostu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i ich sieci, głownie poprzez eliminowanie barier, wzrost integracji i koordynacji oraz maksymalizacji wartości dodawanej na każdym etapie łańcucha dostaw, aż do produktu oczekiwanego przez klienta.

W skrócie: łańcuch dostaw - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - obejmuje wszystkie czynności i zasoby związane z pozyskiwaniem surowców, towarów,  materiałów, półproduktów,  ich przeróbką, transportem, weryfikacją ilościową, jakościową, certyfikacją w celu zapewnienia niezbędnych składników do produkcji towarów i usług dostarczanych klientom końcowym. Opóźnienie lub wypadnięcie z całego łańcucha choćby jednego elementu, odbija się negatywnie na pozostałych etapach produkcji, dlatego tak ważna jest jego wydajność.

Reasumując, sukces zarządzania łańcuchem dostaw zależy od integracji i koordynacji trzech typów przepływów:

 • informacji,
 • produktów,
 • gotówki.

Cele zarządzania łańcuchem dostaw

Podstawowe cele, jakie stawiają sobie liderzy rynkowi w zakresie łańcucha dostaw to:

 1. Minimalizacja kosztów wynikających z przepływu towarów i informacji;
 2. Bardzo wysoki poziom obsługi;
 3. Krótki czas realizacji zamówień;
 4. Pewność dostaw;
 5. Elastyczność dostaw;
 6. Optymalizacja struktury dostawców.

Finansowanie łańcucha dostaw

Pisząc o minimalizacji kosztów wynikających z przepływu towarów i informacji nie sposób nie wspomnieć o Finansowaniu łańcucha dostaw. Najczęściej przedstawiane skrótem SCF, tj. Supply chain finance lub bardziej potocznie finansowanie zakupów. Można go zdefiniować jako zestaw rozwiązań z zakresu usług i technologii, które łączą kupujących, dostawców oraz instytucje finansujące (jako dostawców kapitału) tak, by poprawić przejrzystość, dostępność środków pieniężnych w łańcuchu dostaw oraz obniżyć koszt finansowania.

Celem finansowania łańcucha dostaw (SCF) jest zatem optymalizacja procesów oraz źródeł finansowania pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach łańcucha, w celu obniżenia kosztów kapitału. Uwaga skupia się na rozszerzeniu struktury kapitałowej łańcucha dostaw, w celu osiągnięcia optymalizacji całego łańcucha dostaw zorientowanej na przyszłość, ryzyko i rynek.

Zdarza się, że w takim przypadku istotną rolę odgrywają przepisy i zasady obowiązujące w rachunkowości.

Wartość przedsiębiorstwa - jak zwiększać.

Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest determinowany przez poziom samofinansowania oraz wzrost i zysk przedsiębiorstwa, przy posiadaniu przez nie wysokiego poziomu płynności finansowej. We współczesnej gospodarce rynkowej niezbędnym jest dążenie przez przedsiębiorstwa do zwiększania płynności. Zwiększenie ruchu pieniądza, poprzez jego szerszy i silniejszy strumień, pozwala zwiększyć efektywność gospodarki finansowej każdej firmy. Dzięki temu, z jednej strony uzyskuje się zmniejszanie kosztów użycia kapitałów własnych i obcych, z drugiej zaś zwiększenie siły inwestowania w poszczególnych kierunkach działalności gospodarczej firmy.
Potrzebne do osiągnięcia i utrzymania płynności są:

 1. umiejętność zarządzania zasobami finansowymi, zapasami (materiałami, produkcją nie zakończoną, wyrobami gotowymi, towarami) i należnościami oraz
 2. źródła zasilania finansowego przedsiębiorstwa.

Płynność finansowa

Płynność finansowa to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do przetrwania oraz rozwoju. Warto pamiętać, że płynność finansowa nie jest rzeczą stałą i nie jest dana raz na zawsze. W praktyce oznacza to konieczność ciągłego zarządzania płynnością finansową, czyli podejmowania działań polegających na dostosowywaniu wartości oraz terminów strumieni zasilających i wypływających z przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia łańcucha dostaw (tj. zobowiązań), firmy mają do dyspozycji zasadnicze dwie rozbieżne strategie zarządzania:

 1. Mogą poprawić swoją płynność kosztem swoich dostawców,
 2. Mogą poprawić swoją płynność korzystając ze wsparcia instytucji finansowych (faktoring, kredyt, pożyczka).

Pierwsza strategia z pewnością jest szybka i prosta. Sprawdzi się tam, gdzie brak kapitału jest okazjonalny oraz chwilowy (dwa, trzy dni). Remedium polega wówczas na wydłużeniu za zgodą dostawcy (lub bez) terminu płatności za jego faktury. W ten sposób możemy zyskać kilka - kilkanaście dodatkowych dni na załatanie luki płynności lub zorganizowanie dodatkowego kapitału obrotowego z innego źródła. W sytuacji, gdy taka strategia staje się normą, pojawia się ryzyko przerwania łańcucha. Nie każdy dostawca będzie w stanie zaakceptować takiego ciężaru, zwłaszcza, gdy sam nie dysponuje odpowiednio dużą bazą kapitałową.

Druga strategia wymaga zaangażowania w procesie przepływu gotówki dodatkowego aktora (bank, faktor, leasingodawca, pożyczkodawca). Jest bardziej kosztowna i w krótkim terminie zazwyczaj trudno ją zrealizować. W długim terminie z pewnością przyniesie więcej korzyści, a co najważniejsze nie narazi pozostałych, zaangażowanych w Twoim łańcuchu dostawców, na ryzyko utraty przez nich zdolności produkcji. Pamietaj, że pracują również dla Ciebie.

Program Finansowania Dostawców

Podczas, gdy podstawowym zadaniem każdego skarbnika czy dyrektora finansowego jest dbanie o płynność finansową we własnej firmie, liderzy rynkowi coraz częściej zwracają uwagę, że ich sukces jest dziełem wielowymiarowej współpracy wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw.

Jednym z wymiarów takiej współpracy jest współpraca w zakresie finansowania. Współpraca, która nierzadko polegała wyłącznie na nieskończonym wydłużaniu terminu płatności za zobowiązania przed odbiorcę - tzw. finansowanie zobowiązań.

I chociaż nic w tym dziwnego, skoro była to jedyna i „słuszna” koncepcja, forsowana przez wielu ekspertów oraz doradców na całym świecie, to zauważalny dziś trend oznacza, że sytuacja ulega znaczącej poprawie. Wielu przedsiębiorców coraz częściej sięga po nowoczesne formy finansowania handlu jak na przykład faktoring odwrotny, zwany inaczej faktoringiem zobowiązaniowym.

Dziś najlepsze firmy przechodzą w zakresie współpracy z dostawcami od strategii krótkoterminowej eksploatacji do strategii długoterminowej kooperacji. Np. w warunkach, gdy dostęp do kapitału lub źródeł finansowania jest utrudniony, liderzy łańcucha nierzadko wspierają swoich dostawców własnym kapitałem obrotowym (nadpłynność, kredyt obrotowy) lub wykorzystują swoją wiarygodność i siłę finansową do zapewnienia swoim dostawcom nowych sposobów i możliwości zwiększenia przez nich płynności finansowej.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą instytucje finansowe oferujące różnorodne produkty i usługi w zakresie finansowania dostawców lub nawet finansowania dostaw. Możliwość skorzystania z takiej formy finansowania skierowana jest jednak zwykle do dużych i średnich przedsiębiorstw, którym zależy na optymalizacji w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Program finansowania dostawców jest dobrym przykładem rozwiązania dopasowanego do różnych wyzwań, z którymi borykają się przedsiębiorcy. To nowoczesne narzędzie służące do finansowania zakupów przez odbiorców towarów lub usług przed zapadnięciem terminu ich wymagalności - chodzi tu przede wszystkim o faktury, które wystawiają im dostawcy. W efekcie końcowym wspomniani dostawcy otrzymują szybciej pieniądze, a odbiorcy dodatkowy bonus w postaci wydłużonego terminu płatności za zobowiązania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub porozmawiać o finasowaniu Twoich dostawców, skontaktuj się z nami.

Źródła:

 1. S. Werbińska-Wojciechowska, Logistyka, 2012
 2. A. Wawryszuk-Misztal, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2011
 3. Mazurkiewicz, Zarządzanie i finanse, 2012
 4. Tokarski, Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2005
 5. Encyklopedia Zarządzania

 

Tymczasem, jeśli artykuł spodobał Ci się, powiedz nam to: