Podsumowanie: Finansowanie dostawców kapitałem zewnętrznym nie spełnia wszystkich przesłanek EGS tj. nie ogranicza śladu węglowego wytworzonych produktów i usług. Przeciwnie, zwiększa poziom emisji gazów cieplarnianych na każdą sztukę produktu zawsze, gdy w procesie zakupu, wytworzenia, sprzedaży lub inkasa należności przedsiębiorstwo posiłkuje się kapitałem zewnętrznym instytucji finansowych.

Zastanawiasz się jak zbudować finansowanie łańcucha dostaw, które jest zgodne z ESG? Sprawdź platformę technologiczną Finteq - mistrzowskie połączenie wymagań, potrzeb, standardów i oczekiwań wszystkich aktorów w łańcuchu, które się opłaca. Innowacja w obszarze zarządzania płynnością bez ryzyka - jedyne rozwiązanie na rynku zgodne z ESG w zakresie finansowania łańcucha dostaw.

 Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ESG
 • Rola instytucji finansowych
 • Zrównoważone finansowanie dostawców
 • Baza kapitałowa Finteq
 • System dystrybucji Finteq
 • Odejście od ryzyka kredytowego

 

Wyzwania ESG

Wyzwania związane z ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, mają coraz bardziej realny i mierzalny wpływ na nasz biznes. Pozafinansowe wskaźniki związane z ESG przyciągają uwagę inwestorów, funduszy, instytucji finansowych a nawet klientów. O ile pojedyncze projekty stawiające na zrównoważony rozwój mogą co najwyżej przynieść krótkoterminową ulgę ze względu na efekt wysokiej bazy, o tyle kompleksowe rozwiązania mogą zagwarantować przedsiębiorstwu długoterminową przewagę konkurencyjną.

Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance), czyli kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, staje się coraz istotniejsze dla wielu przedsiębiorstw, ale także dla całej gospodarki. Jest to związane ze stale rosnącą presją regulacyjną w UE, presją rynkową, wymogami właścicielskimi (np. ze zwiększającym się segmentem inwestorów preferujących „zielone” inwestycje) oraz np. możliwością pozyskania tańszego finansowania, zwłaszcza w dłuższej perspektywie

 

Rola instytucji finansowych

Mimo, że zasady ESG dotyczą każdej branży, to jednak ich wpływ będzie zróżnicowany. Przekierowanie przepływów kapitału w stronę bardziej zrównoważonej działalności i inwestycji ma realny wpływ na działalność instytucji finansowych, choć one same mają również pewien udział w emisji CO2.

To właśnie banki są podmiotami, które – zgodnie z zamysłem Komisji Europejskiej i polityków oraz ze względu na ograniczone środki publiczne w UE – odegrają istotną rolę w przekierowaniu finansowania z branż wysokoemisyjnych w stronę branż niskoemisyjnych lub na transformację energetyczną. Stanie się to głównie poprzez zmiany w polityce inwestycyjnej i kredytowej instytucji finansowych co wpłynie istotnie na ich decyzje, a w konsekwencji realne kredytowanie określonych sektorów gospodarki.

Do wyzwań sektora finansowego trzeba dodać realizację zasad ESG w samych instytucjach finansowych czy w spółkach zależnych, ale także u dostawców. Unia Europejska, stawiając na ESG, już od pewnego czasu pracuje nad ramami regulacyjnymi, których celem jest zrównoważony rozwój poprzez stworzenie systemu zachęt – tak w wymiarze poszczególnych firm, jak i krajowych gospodarek członków UE. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w planie finansowania zrównoważonego rozwoju, aby uzyskać finansowanie z prywatnego sektora i tym samym pozyskać brakujące źródła finansowania czy uzupełnić środki publiczne, UE uruchomiła kompleksowy mechanizm regulacji i ich egzekwowania, aby osiągnąć cele klimatyczne Porozumienia Paryskiego. Jest to możliwe dzięki przekierowaniu istniejącego strumienia środków finansowych w kierunku „Zielonego Ładu”. Mechanizmy te będą narastać stopniowo, najpierw poprzez publikacje, tzw.: ujawnienia ryzyk ESG, a potem przez coraz mocniejsze doregulowanie podmiotów finansowych dostarczających finansowania realnej gospodarce.

 

Zrównoważone finansowanie dostawców

Finansowanie dostaw stanowi nie lada wyzwanie w każdej firmie bez względu na jej wielkość czy branżę. Mamy do pomocy dedykowane narzędzia takie jak kredyt, leasing czy faktoring.

Czy z pomocą takich narzędzi można jednak stworzyć w pełni zrównoważone finansowanie łańcucha dostaw? Oczywiście nie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że banki same nie osiągnęły jeszcze zerowego poziomu emisji CO2.

Finansowanie dostawców kapitałem zewnętrznym nie spełnia zatem najważniejszej przesłanki EGS tj. nie ogranicza śladu węglowego wytworzonych produktów i usług. Przeciwnie, zwiększa poziom emisji gazów cieplarnianych na każdą sztukę produktu szczególnie, gdy przedsiębiorca w procesie zakupu, wytworzenia lub sprzedaży oraz inkasa należności posiłkuje się kapitałem instytucji finansowych.

Czy jest zatem szansa na zrównoważone zarządzanie płynnością w łańcuchu dostaw, które jest w pełni zgodne z koncepcją ESG i neutralne klimatycznie?

Tak, pod warunkiem, że zarówno:

 • baza kapitałowa
 • system dystrybucji
 • ryzyko kredytowe

będą niemal zeroemisyjne.  

Takim rozwiązaniem jest np. program wcześniejszych płatności na platformie Finteq. Mistrzowskie połączenie wymagań, potrzeb, standardów i oczekiwań wszystkich aktorów w łańcuchu, które się opłaca. Innowacja w obszarze zarządzania płynnością, bez ryzyka finansowego.

 

Baza kapitałowa Finteq

W przypadku bazy kapitałowej możemy stwierdzić, że kapitał przedsiębiorstwa wykorzystany przynajmniej jednokrotnie staje się zeroemisyjny, gdyż obciążenie, które posiada, powstaje u źródła z którego pochodzi. Pełna dekarbonizacja tego samego kapitału następuje zatem z chwilą jego powtórnego wykorzystania. Taki kapitał jest czysty i nie obciążony czynnikiem emisyjności.

A więc bazą do budowy zrównoważonego zarządzania płynnością w łańcuchu dostaw będzie kapitał własny przedsiębiorstwa.

 

System dystrybucji Finteq

Finteq to platforma technologiczna, na której spotykają się dwie strony transakcji handlowej, tj. Kupujący oraz Sprzedający. Kupujący może wystawić dla Sprzedającego na platformie ofertę natychmiastowej zapłaty swojego zobowiązania przed terminem płatności. Sprzedający inaczej dostawca może skorzystać z oferty natychmiastowej zapłaty według własnego uznania. Dostawca otrzymuje informację na temat kosztów zawarcia transakcji przed zleceniem wypłaty za pośrednictwem platformy.

Obsługa systemu nie wymaga angażowania nowych pracowników. Codzienny maintenance nie przekracza 5 min., bez względu na skalę obrotów. Nie wymaga integracji czy też zmiany wewnętrznych procesów. Całość rozwiązania pracuje w chmurze i nie wymaga podpisywania papierowych umów z dostawcami.

 

Odejście od ryzyka kredytowego

Finteq to zupełnie nowe podejście do zarządzania płynnością. Stanowi platformę do delewarowania tj. oddłużania przedsiębiorstw oraz ograniczania ryzyk finansowych w łańcuchu dostaw. Stoi po drugiej stronie barykady naprzeciw tak niebezpiecznym trendom jak BNPL oraz zakupy na raty. Dzięki Finteq poprawa płynności finansowej dostępna jest dla wszystkich dostawców, bez względu na kondycję finansową, stawiając wszystkich na równorzędnej pozycji. Stało się tak dzięki wyeliminowaniu z procesu zewnętrznych pośredników finansowych oraz etapu oceny ryzyka kredytowego.

 

Źródła

 1. Jak będą wyglądały ujawnienia ESG w ramach Filara III za rok 2022?
 2. Zielone finanse po polsku.
 3. Bezpieczne finansowanie Twojej firmy
 4. Finansowanie łańcucha dostaw

 

Tymczasem, jeśli artykuł spodobał Ci się, powiedz nam to: