Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności handlowych to skuteczny sposób zabezpieczenia firmy przed brakiem płatności od odbiorcy z tytułu sprzedaży towarów lub usług realizowanych z odroczonym terminem płatności a tym samym utraty płynności finansowej. Ubezpieczenie należnosci chroni firmę przed utratą płynności finansowej, a nawet bankructwem.

W ramach ubezpieczenia przedsiębiorca otrzymuje pakiet usług wspomagający właściwe zarządzanie ryzykiem w firmie, w tym:

  • ocenę i bieżące monitorowanie wiarygodności płatniczej kontrahentów,
  • windykację ubezpieczonych należności,
  • wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy windykacja nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Dlaczego warto ubezpieczać należności?

Obniżenie kosztów

Składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu firmy, a jej wysokość jest niższa niż konieczna rezerwa finansowa z tytułu nieotrzymania płatności. Dodatkowo uwolnisz się od kosztów gwarancji zwrotu zaliczki lub innych, związanych z ustanawianiem zabezpieczeń niefinansowych ze względu na ryzyko współpracy z Twoim kontrahentem.

Poprawia rentowność

Ubezpieczenie pozwala uniknąć kosztów związanych z zabezpieczonymi formami płatności np. z akredytywami czy gwarancjami. Pozwala też ograniczyć upusty cenowe stosowane w przypadku przedpłaty oraz wynegocjować wyższe ceny. Pewność otrzymania odszkodowania to ochrona przed nieplanowanymi stratami i obowiązkiem tworzenia rezerw na należności nieściągalne.

Zwiększenie sprzedaży

Ubezpieczenie należności daje przedsiębiorcy możliwość oferowania odbiorcom atrakcyjniejszych warunków handlowych (w tym np: wydłużenie płatności oraz rezygnacja z zabezpieczeń transakcji). Stanowi pierwszy krok w kierunku ekspansji zagranicznej Twojej firmy, zwłaszcza w regionach obarczonych podwyższonym ryzykiem kredytowym.

Poprawa płynności

Dzięki ubezpieczeniu należności, problemy finansowe Twoich partnerów handlowych lub zmienna sytuacja polityczna czy gospodarcza w ich krajach nie mają wpływu na działanie i stabilność Twojej firmy. Bezpłatna windykacja polubowna należności oraz wypłata odszkodowania zapewniają utrzymanie płynności finansowej. Dodatkowo współpraca z profesjonalnym ubezpieczycielem zwiększa skłonność odbiorców do terminowego regulowania należności.

Kraje objęte polisą

Afganistan
Albania
Algieria
Angola
Australia
Austria
Azerbejdżan
Belgia
Białoruś
Bośnia
Chile
Czarnogóra
Czechy
Dania
Dominikana
Ekwador
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Irak
Iran
Irlandia
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan
Kirgistan
Kongo
Kosowo
Korea Południowa
Korea Północna
Kuba
Libia
Luksemburg
Meksyk
Mołdawia
Mongolia
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Pakistan
Polska
Portugalia
Rosja
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Tadżykistan
Turcja
Turkmenistan
Ukraina
USA
Uzbekistan
Wenezuela
Węgry
Włochy

Chcesz porozmawiać teraz? Zadzwoń!

Twoje pytania, sugestie, opinie są dla nas ważne

Kontakt do nas

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

+48 602 300 976